Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych!

Elene

Elders learning English for Europe

Cele naszego projektu to:
- Poprawa i poszerzenie ofert wysokiej jakości możliwości uczenia się dostosowanych do potrzeb osób starszych w celu doskonalenia ich umiejętności wielojęzycznych (nauka języka angielskiego) i umiejętności cyfrowych.
- Poszerzanie i doskonalenie kompetencji trenerów i pozostałej kadry wspierającej osoby starsze, w szczególności motywowanie ich do udziału w nauce języków obcych i efektywnego nauczania...

DigIn

Empower adult educators to support digital social inclusion

Działania będą obejmować:
-Przygotowanie mapy kompetencji i metodologii "Digital Involvement & Skills Development" dostosowanej do potrzeb cyfrowych edukatorów oraz zbioru instrumentów cyfrowych dla AE zgodnych z potrzebami edukacyjnymi dorosłych.
-Opracowanie aplikacji e-learningowej dotyczącej potrzeb cyfrowych
-Przygotowanie DigIN MULTI-PACK: Materiały edukacyjne i poradnikowe...

Aside

Information and Communication Technology Skills for Educators

The ‘ICT Skills for Educators’ course is designed to enable participants to improve their teaching practices with the use of ICT tools to be able to create a ‘learner-centric’ classroom. This course has been developed considering the target group needs analysis and is ideal for teachers, educators & trainers interested in improving their ICT competencies. The course includes: Social media management / Communication / Desktop publishing / Collaborative learning